Onkoloģisko pacientu anketēšana 2019.g.

LVEA organizē onkoloģisko pacientu aptauju, lai iegūtu informāciju par pacientu pieredzi pakalpojumu saņemšanā, pieejamībā un saskarsmē ar veselības aprūpes profesionāļiem. Anketa izveidota, izmantojot Lielbritānijas Nacionālā veselības servisa (NHS) aprobēto...

Priekšlikumi bez seguma

LVEA politisko partiju programmās veselības jomā saskata daudz deklaratīvu solījumu bez ekonomiskā seguma un efektivitātes stimulēšanas instrumentu piedāvājuma.

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija: bez atbilstoša finansējuma nopietni apdraudēta onkoloģijas reformas tālākā virzība

Fakts, ka publiskajā vidē jau ilgstoši trūkst skaidras informācijas par veselības nozarei papildu piešķirto līdzekļu izmantojumu un arī plānojumu 2018. un turpmākajiem gadiem, rada pamatotas šaubas, vai veselības reforma tiks īstenota atbilstoši plānam un valdības noteiktajām prioritātēm, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) jaunākajā elektroniskajā izdevumā Veselības Ekonomists atzīst Daiga Behmane, LVEA vadītāja.

Veselības Ekonomists 2017. gada oktobris/Nr.9

Klajā nācis Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas elektroniskā izdevuma Veselības Ekonomists jaunākais numurs. Šoreiz izdevums veltīts tam, kā panākt veselības reformas ilgtspēju, labākus ārstēšanas rezultātus un finanšu līdzekļu efektīvāku izlietojumu, īpaši onkoloģijas jomā.