Saeimas Sociālo lietu komisijas sēde par Zaļā koridora onkoloģijā aktualitātēm

Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja Daiga Behmane piedalās 21.06.2017. Saeimas Sociālo lietu komisijas sēdē par Zaļā koridora onkoloģijā aktualitātēm. LVEA veiktie aprēķini rāda, ka plānotie pacientu un pakalpojumu apjomu aptveres rādītāji atpaliek no plānotā. Attiecībā uz zāļu kompensācijas sistēmu prognozējams, ka pie esošās patēriņa tendences plānoto papildus 4 miljonu eiro vietā 2017.gadā tiks izlietots ap 680 tūkst.eiro. Attiecībā uz citiem rādītājiem – ambulatori un stacionārā papildus ārstēto pacientu skaitu, publiski dati par šo gadu pagaidām nav pieejami. Par veselības aprūpes pakalpojumiem onkoloģijas jomā saistībā ar plānoto 2017.- 2020.gadam...

Ārstniecības iestādes rosina turpināt Kvalitātes balvas projektu

LVEA sadarbībā ar LKB, veica iepriekšējo gadu dalībnieku aptauju, lai izprastu ieguvumus no dalības un uzlabotu šī gada balvas norises gaitu. Aptaujas gaitā noskaidrojām, ka 85% dalībnieku novērtēja pasākuma aktualitāti, visi dalībnieki piekrita, ka dalība konkursā palīdzēja uzlabot kvalitātes vadības sistēmu un 92% aptaujāto labprāt piedalītos šādā konkursā arī turpmāk. Visi aptaujas rezultāti ir apkopoti...

„Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva”: prezentāciju materiāli

  Ieguldījums Tavā nākotnē! 2012. gada 30. oktobrī notika Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) rīkotais seminārs par inovatīva instrumenta  „Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva” izstrādi un ieviešanu. Seminārā piedalījās ārstniecības iestāžu un veselības aprūpes jomas nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šeit pieejama prezentācija Nr. 1 “Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva”: kvalitātes balva Šeit pieejama prezentācija Nr. 2 “Quality Management”: Quality for Health Šeit pieejama prezentācija Nr. 3 “NVO iespējas piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai”: NVO iespējas Šeit pieejama prezentācija Nr. 4 “Lobēšana kā NVO politiska darba  instruments”: Lobēšana Šeit pieejama prezentācija Nr. 5 “Visaptverošas kvalitātes vadības sistēma Latvijā”: Kvalitātes vadības sistēma Šeit pieejama prezentācija Nr. 6 “Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva. Kvalitātes darba grupa”: Kvalitātes darba...

Seminārs ”Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva”

  Ieguldījums Tavā nākotnē! Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) aicina ārstniecības iestādes un veselības aprūpes jomas nevalstiskās organizācijas piedalīties inovatīva instrumenta  „Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva” izstrādē un ieviešanā. Instrumenta izstrādes gaitā tiek plānots izstrādāt ārstniecības organizāciju snieguma pašnovērtējuma metodiku un ekspertu novērtējuma metodiku. 2013. gada pavasarī ārstniecības organizācijas tiks uzaicinātas iesaistīties sava snieguma novērtējumā, pielietojot izstrādāto instrumentu. Pēc novērtējuma rezultātiem kompetenta ekspertu žūrija noteiks pirmos kvalitātes balvas ieguvējus vairākās nominācijās (slimnīca, ambulatorais centrs utt.). Visi projekta gaitā izstrādātie metodiskie materiāli tiks publicēti LVEA mājas lapā.            Semināra norises vieta: Rīgā, Bruņinieku ielā 5, Rīgas 1.slimnīcas konferenču zāle Datums: 2012. gada 30. oktobris Laiks: 9:00 – 17:00 Savu dalību seminārā, norādot darba grupas nosaukumu un pārstāvēto organizāciju, lūdzam pieteikt uz e-pastu info@lvea.lv  līdz š.g. 29.oktobrim. Papildu informācija: info@lvea.lv Seminārs tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana  līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) 2.aktivitātes „Seminārs par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un Visaptverošās kvalitātes vadības modeļa (VKVM) lomu veselības aprūpē” ietvaros. Semināra telpās tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Dalības pieteikumā lūdzam norādīt, ja personai ir nepieciešami atbalsta pasākumi dalībai seminārā. Semināra programma un pieteikuma veidlapa dalībai pieejama...

“Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēc 2008.gadā uzsāktajām reformām”: informatīvie materiāli

2012. gada 8. oktobrī notika biedrību „Latvijas Ekonometristu asociācija” (LEA) un „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (LVEA) rīkotais zinātniski praktiskais seminārs-diskusija “Veselības aprūpes  pakalpojumu pieejamība pēc 2008.gadā uzsāktajām reformām”. Šeit pieejams semināra-diskusijas paziņojums un dienas kārtība: pazinojums_08102012 Šeit pieejama semināra prezentācija Nr.1 (LEA): : prezentacija_01_08102012 Šeit pieejama semināra prezentācija Nr.2 (LVEA): prezentacija_02_08102012  ...