Uzaicinājums pieteikties apmācības kursam par JCI kvalitātes sistēmas akreditācijas prasībām

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija sadarbībā ar Joint Commission International (JCI) piedāvā mācību kursu 2016.gada 14.-15.novembrī “Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes vadības sistēmas akreditācija saskaņā ar JCI prasībām”. Kursu pasniedz JCI eksperte Kornelia Fiausch (Austrija) Kursa apraksts Vietu skaits ierobežots. Lūdzam pieteikties, nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu līdz šī gada 3.novembrim uz e-pasta adresi info@lvea.lv pieteikuma...

Mācību seminārs Kvalitātes balvas izcīņas dalībniekiem – tā norises laiks un vieta!

LVEA informē, ka ir mainīts sākotnēji plānotais Kvalitātes balvas izcīņas dalībnieku Mācību semināra norises laiks un vieta. Tas notiks š.g. 17.septembrī plkst. 13:00 RP SIA “Rīgas Dzemdību nams” Konferenču zālē, Rīgā, Miera ielā 45. Semināra darba kārtībā – Kvalitātes balvas metodikas apgūšana iestādes pašnovērtējuma sagatavošanai un dokumentu iesniegšanai. Lūdzam iestādes sūtīt savus pieteikumus uz e-pastu info@lvea.lv līdz š.g. 14.septembrim! Visu nepieciešamo dokumentāciju un veidlapas atradīsiet –  http://lvea.lv/jaunumi/aicina-pieteikties-latvijas-arstniecibas-iestazu-kvalitates-balvai-2015/ Ar cieņu,...

Veiksmīgi norisinājies seminārs “Pacientu drošības un kvalitātes pilnveidošanas iespējas ārstniecības iestādēs”

Šodien, t.i. 02.06.2015., RP SIA “Rīgas 1.slimnīca” konferenču zālē veiksmīgi noritēja Latvijas Veselības ekonomikas asociājas sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību kopīgi rīkotais informatīvais seminārs “Pacientu drošības un kvalitātes pilnveidošanas iespējas ārstniecības iestādēs”, kopumā pulcējot vairāk kā 50 dalībnieku. Seminārs organizēts, lai aicinātu Latvijas ārstniecības iestādes piedalīties Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas 2015 izcīņā. Seminārā uzstājās lektori un eksperti gan no LR Veselības ministrijas, gan Rīgas Stradiņa Universitātes, kā arī no Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un Latvijas Kvalitātes biedrības. Visas semināra prezentācijas lūdzu sk. zemāk: VesMin_Klavina LVEA_Trofimovs KvalBiedr_Vascenkova RSU_Berkis Semināra darba kārtība: Informativs...

Veselības aprūpes kvalitātes pamati

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija aicina uz apmācības kursu Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmas pamati Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēma ir starptautiski atpazīstama specifiski ārstniecības iestādēm izveidota kvalitātes vadības sistēma. Kursa saturs: –        kvalitātes vadības loma ārstniecības iestādes darbībā –        ārstniecības iestāžu kvalitātes vadības sistēmas pasaulē –        veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības novērtēšanas metodika –        pašnovērtējuma organizācija un vadīšana iestādē Apmācības notiek 2013. gada 26. septembrī no 10:00 līdz 16:00 Kursa cena vienam dalībniekam: Ls 59, ieskaitot PVN Īpaša cena 2013. gada Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas dalībniekiem: Ls 49, ieskaitot PVN Pieteikšanās līdz 21.09.2013., nosūtot pieteikumu uz e-pastu info@lvea.lv vai zvanot pa tālruni: 67224305 Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēma ir brīvprātīgas ārstniecības iestāžu kvalitātes sistēmas akreditācijas sistēmas pamats, ko Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) sadarbībā ar Joint Commission International ekspertiem veido Latvijā. LVEA ir izveidojusi 2 līmeņu apmācību kursus ar mērķi iepazīstināt pēc iespējas plašāku veselības aprūpes organizatoru, ārstniecības iestāžu vadītāju un speciālistu loku ar Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības novērtēšanas sistēmas pamatiem, iespējām to pielietot ārstniecības iestāžu darbības sistemātiskā pilnveidošanā, informēt par organizācijas un pacientu ieguvumiem sistēmas ieviešanas rezultātā, kā arī apgūt zināšanas par sistēmas ieviešanu un pārraudzību savā organizācijā: 1.     Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmas pamati  – 6 stundas, Ls 59,00 (ieskaitot PVN) 2.     Padziļināta iepazīstināšana ar Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmu – 16 stundas, Ls 149,00 (ieskaitot PVN) Vairāk informācijas par abu līmeņu kursiem un pasniedzējiem šeit – kursu aprakstā....

Apmācības kurss “Ievads farmakoekonomikā”

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) piedāvā apmācības kursu „Ievads farmakoekonomikā” 2013.gada 16. un 17.maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. Pieteikšanās līdz 3.05.2013, nosūtot pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi info@lvea.lv. Interesentus aicinām iepazīties ar kursa aprakstu un aizpildīt pieteikšanās veidlapu, informē LVEA....

Seminārs – diskusija “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēc 2008. gada uzsāktajām reformām” 8. oktobrī

Biedrība „Latvijas Ekonometristu asociācija” (LEA) un biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (LVEA) rīko zinātniski praktisko semināru – diskusiju “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēc 2008. gada uzsāktajām reformām”. Seminārs – diskusija notiks 2012. gada 8. oktobrī plkst. 16:00-18:00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Darba programā: 1. Semināra – diskusijas atklāšana Prof. Ludmila Bandeviča, biedrības LEA valdes priekšsēdētāja 2. Latvijas veselības aprūpes sistēmas rādītāji ES valstu kontekstā Prof. Māris Baltiņš, bierības LVEA valdes priekšsēdētājs 3. Ieguldījumi Latvijas veselības aprūpē un to ietekme uz pakalpojumu sniedzēju sistēmu MSc Alīna Dūdele, biedrības LVEA biedre 4. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Latvijā un citās ES valstīs. Ārstu apmeklētība Latvijā un to ietekmējošo sociālekonomisko faktoru analīze Dr. oec. Irina Možajeva, biedrības LEA biedre 5. Reformu rezultāta veiktās izmaiņas veselības aprūpes sistēmā MSc Daiga Behmane, biedrības LVEA valdes locekle 6. Diskusija par veselības aprūpes sistēmas efektivitāts novērtēšanas nepieciešamību  Diskusiju vada: Viktors Jaksons, biedrības LVEA valdes loceklis prof. Jānis Vētra, biedrības „Veselības aprūpes vadības speciāistu asociācija” valdes priekšsēdētājs Diskusijā piedalās: semināra – diskusijas dalīnieki 7. Semināra – diskusijas nobeigums Prof. Māris Baltiņš, biedrības LVEA valdes priekšsēdētājs, MSc Daiga Behmane, biedrības LVEA valdes locekle http://www.ekonometrija.lv http://www.lvea.lv  ...