LVEA piedalās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma izstrādē un ieviešanā Latvijā

Sabiedrībā balstītu sociālo (turpmāk – SBS) pakalpojumu finansēšanas mehānisma ieviešanas metodikas izstrādes* mērķis ir mainīt līdzšinējo pieeju un izpratni par sociālajiem pakalpojumiem ne tikai kā „tīru” aprūpes formu, bet, kā atbalsta instrumentu indivīdu aktivizēšanai un iekļaušanai sabiedrībā, radot iespēju cilvēkiem būt neatkarīgiem no ilgstošās institucionālās aprūpes un baudīt savas pamattiesības un rīcības brīvību, kā arī izstrādāt un aprobēt jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un cilvēkiem ar invaliditāti.

LVEA pētījums: zaļajam koridoram ir ievērojami ierobežojumi pacientu ārstēšanas, rehabilitācijas un uzraudzības jomās

Ieviešot zaļo koridoru onkoloģijā, vēža slimniekiem ir uzlabojusies diagnostikas pieejamība un ārstēšana var tikt uzsākta ātrāk, taču zaļajam koridoram ir ievērojami ierobežojumi pacientu ārstēšanas, rehabilitācijas un uzraudzības jomās, secinājusi Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) pētījumā Pacientu plūsmas onkoloģijā (zaļā koridora) novērtējums par 2017. un 2018.gadu.

LVEA veikusi pētījumu Pacientu plūsmas onkoloģijā (zaļā koridora) novērtējums par 2017. un 2018.gadu

LVEA veikusi visaptverošu pētījumu Pacientu plūsmas onkoloģijā (zaļā koridora) novērtējums par 2017. un 2018.gadu. Pētījums balstīts uz Latvijas “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2017.-2020.gadam” (turpmāk- Plāna), ieviešanas analīzi. Tā ietvaros veikts Plānā paredzēto pasākumu ieviešanas novērtējums, apkopots onkoloģisko pacientu aprūpē iesaistīto speciālistu viedoklis, veikts onkoloģisko pacientu pieredzes novērtējums, kā arī sniegti priekšlikumi Plāna darbības uzlabošanai un ieteikumi uz rezultātu vērstas apmaksas sistēmas ieviešanai onkoloģijā. Pētījums nosūtīts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

Onkoloģisko pacientu anketēšana 2019.g.

LVEA organizē onkoloģisko pacientu aptauju, lai iegūtu informāciju par pacientu pieredzi pakalpojumu saņemšanā, pieejamībā un saskarsmē ar veselības aprūpes profesionāļiem. Anketa izveidota, izmantojot Lielbritānijas Nacionālā veselības servisa (NHS) aprobēto...