LVEA biedru kopsapulce!

LVEA biedru kopsapulce notiek  š.g. 24.martā pl. 16.00 Brīvības ielā 85, 2.st. zālē. Darba kārtībā: 1.LVEA 2015.gada pārskata apstiprināšana; 2.Valdes atskaite par paveikto 2015.g. un plānotais 2016.g.; 3.Grozījumi LVEA Statūtos; 4.Citi jautājumi.   Daiga Behmane...