Ieguldījums Tavā nākotnē!

2012. gada 30. oktobrī notika Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) rīkotais seminārs par inovatīva instrumenta  „Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva” izstrādi un ieviešanu. Seminārā piedalījās ārstniecības iestāžu un veselības aprūpes jomas nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Šeit pieejama prezentācija Nr. 1 “Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva”: kvalitātes balva

Šeit pieejama prezentācija Nr. 2 “Quality Management”: Quality for Health

Šeit pieejama prezentācija Nr. 3 “NVO iespējas piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai”: NVO iespējas

Šeit pieejama prezentācija Nr. 4 “Lobēšana kā NVO politiska darba  instruments”: Lobēšana

Šeit pieejama prezentācija Nr. 5 “Visaptverošas kvalitātes vadības sistēma Latvijā”: Kvalitātes vadības sistēma

Šeit pieejama prezentācija Nr. 6 “Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva. Kvalitātes darba grupa”: Kvalitātes darba grupa