2012. gada 8. oktobrī notika biedrību „Latvijas Ekonometristu asociācija” (LEA) un „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (LVEA) rīkotais zinātniski praktiskais seminārs-diskusija “Veselības aprūpes  pakalpojumu pieejamība pēc 2008.gadā uzsāktajām reformām”.

Šeit pieejams semināra-diskusijas paziņojums un dienas kārtība: pazinojums_08102012

Šeit pieejama semināra prezentācija Nr.1 (LEA): : prezentacija_01_08102012

Šeit pieejama semināra prezentācija Nr.2 (LVEA): prezentacija_02_08102012