ESF projekts “Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” (2021.- 2022.)

Projekta nosaukums: Nr.9.2.2.2/16/I/001 projekts ”Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide’,
Aktivitāte “Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”
Līguma datums un numurs: Nr.LRLM2021/28-3-03/15ESF
Finansējuma saņēmēja nosaukums: LR Labklājības ministrija
Finansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība “Latvijas veselības ekonomikas asociācija”
Finansējuma saņēmēja adrese: Brīvības iela 85-7, Rīga, LV- 1001, info@lvea.lv

Projekta īstenošana notiek 3 posmos:

  1. posms: “Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”
  2. posms: “Metodikas atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem aprobācija izmēģinājumprojektā”
  3. posms: “Izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana un metodikas precizēšana”

Projekta vadītāja: Alina Dūdele

Projekta nodevumi: