ESF projekts “Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrādi, aprobāciju izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšanu” (2017.- 2021.)

Projekta nosaukums: “Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrādi, aprobāciju izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšanu”
Līguma numurs: 22.11.2017. līgums Nr.LM2017/24-1-1228/04
Finansējuma saņēmēja nosaukums: LR Labklājības ministrija
Finansējuma saņēmēja nosaukums: Personu apvienība, ko veido biedrība “Latvijas veselības ekonomikas asociācija” un biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Kurzemes komiteja
Finansējuma saņēmēja adrese: Brīvības iela 85-7, Rīga, LV- 1001, info@lvea.lv

Projekta uzdevumi:

  1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde un aprobācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde un aprobācija pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta vadītāja: Alina Dūdele

Projekta eksperti: Modris Dzenītis, Sandra Rancāne, Zenta Čevere.

Projekta nodevumi: