Latvijas Veselības ekonomikas asociācija sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību aicina ārstniecības iestādes piedalīties Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2014 izcīņā.

Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2014 laika plāns:

1.      Iestāžu pieteikšanās dalībai – līdz 2014. gada 1. jūlijam

2.      Informatīvais seminārs Kvalitātes balvas dalībniekiem – 2014. gada jūlijs

3.      Ekspertu novērtējums – 2014. gada augusts – septembris

4.     Balvas pasniegšana – 2014. gada oktobris (Nacionālā Veselības aprūpes kvalitātes konference, 2.-3. oktobris).

 

Lai piedalītos Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas izcīņā, lūdzam iepazīties ar papildus informāciju Uzaicinajums un aizpildīt pievienotās veidlapas:

  1. Ārstniecības vadītāja parakstītu Pieteikumu

Pieteikumus un jautājumus lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu: info@lvea.lv