Ieguldījums Tavā nākotnē!

Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” ESF projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” ietvaros aicina Latvijas ārstniecības iestādes pieteikties Latvijas ārstniecības iestāžu atbilstības Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības  novērtēšanai un Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas izcīņai. 

Lai piedalītos Latvijas Ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas izcīņā, lūdzam aizpildīt pievienotās veidlapas:

1.       Ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu Pieteikumu;

2.       Pašnovērtējuma anketu.

Aizpildītās veidlapas lūdzam atsūtīt elektroniski līdz 16.aprīlim uz e-pasta adresi info@lvea.lv.

Vairāk informācijas:

Palīgmateriālā Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas pretendentiem, projekta nolikumā, kā arī LVEA mājas lapā internetā www.lvea.lv sadaļā „Projekti”.

Papildus informācija:

Projekta eksperts I.Trofimovs, e-pasta adrese: igorst@apollo.lv