Ieguldījums Tavā nākotnē!

Metodiskais materiāls veidots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) ietvaros.

Par “Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodikas” saturu atbild “Latvijas Veselības ekonomikas asociācija”.

Ārstniecības iestāžu visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodika

Pielikums_1_Pašnovērtējuma anketa

Pielikums_2_Palīgmateriēls

Pielikums_3_Papildus materiāli

Pielikums_4_Prezentāciju materiāli