Eiropas Komisija savā jaunākajā ziņojumā par Latvijas attīstību Country Report Latvia 2016 norāda uz galvenajām problēmām un nepieciešamām reformām veselības aprūpes sistēmas finansēšanas, cilvēkresursu nodrošinājuma un pārvaldības jomās. Kā galvenais šķērslis veselības aprūpes sistēmas efektivitātes uzlabošanā minēts ilgtermiņa stratēģiskā redzējuma un valsts politikas trūkums. Vienlaicīgi konstatēts, ka Latvijā vispār netiek  veikti pasākumi sistēmas izmaksu efektivitātes veicināšanai.