Latvijas Veselības ekonomikas asociācija aicina uz apmācības kursu

Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmas pamati

Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēma ir starptautiski atpazīstama specifiski ārstniecības iestādēm izveidota kvalitātes vadības sistēma. Kursa saturs:

–        kvalitātes vadības loma ārstniecības iestādes darbībā

–        ārstniecības iestāžu kvalitātes vadības sistēmas pasaulē

–        veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības novērtēšanas metodika

–        pašnovērtējuma organizācija un vadīšana iestādē

Apmācības notiek 2013. gada 26. septembrī no 10:00 līdz 16:00

Kursa cena vienam dalībniekam: Ls 59, ieskaitot PVN

Īpaša cena 2013. gada Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas dalībniekiem: Ls 49, ieskaitot PVN

Pieteikšanās līdz 21.09.2013., nosūtot pieteikumu uz e-pastu info@lvea.lv vai zvanot pa tālruni: 67224305

Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēma ir brīvprātīgas ārstniecības iestāžu kvalitātes sistēmas akreditācijas sistēmas pamats, ko Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) sadarbībā ar Joint Commission International ekspertiem veido Latvijā.

LVEA ir izveidojusi 2 līmeņu apmācību kursus ar mērķi iepazīstināt pēc iespējas plašāku veselības aprūpes organizatoru, ārstniecības iestāžu vadītāju un speciālistu loku ar Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības novērtēšanas sistēmas pamatiem, iespējām to pielietot ārstniecības iestāžu darbības sistemātiskā pilnveidošanā, informēt par organizācijas un pacientu ieguvumiem sistēmas ieviešanas rezultātā, kā arī apgūt zināšanas par sistēmas ieviešanu un pārraudzību savā organizācijā:

1.     Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmas pamati  – 6 stundas, Ls 59,00 (ieskaitot PVN)

2.     Padziļināta iepazīstināšana ar Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmu – 16 stundas, Ls 149,00 (ieskaitot PVN)

Vairāk informācijas par abu līmeņu kursiem un pasniedzējiem šeit – kursu aprakstā.