LVEA biedru kopsapulce notiek  š.g. 24.martā pl. 16.00 Brīvības ielā 85, 2.st. zālē.

Darba kārtībā:

1.LVEA 2015.gada pārskata apstiprināšana;

2.Valdes atskaite par paveikto 2015.g. un plānotais 2016.g.;

3.Grozījumi LVEA Statūtos;

4.Citi jautājumi.

 

Daiga Behmane

Valdes priekšsēdētāja