Latvijas veselības aprūpes sistēma jau ilgstoši raisa diskusijas sabiedrībā, politikas veidotāju un nozares speciālistu vidū. Galvenās pretenzijas ir vērstas uz nepietiekamo finansējumu. Taču ar lielākām investīcijām vien veselības aprūpes sistēmu nav iespējams uzlabot. Būtiski ir izveidot ekonomiski pamatotu sistēmu, lai visi līdzekļi tiktu racionāli izmantoti.
Lai veicinātu diskusijas par to, kā veidot izmaksu efektīvu veselības aprūpes sistēmu, Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) nāk klajā ar jaunu iniciatīvu – elektronisku izdevumu Veselības Ekonomists. Tajā kopā ar nozares ekspertiem reizi ceturksnī tiks meklētas atbildes, kā panākt, lai veselības aprūpes budžets tiktu plānots un tērēts ekonomiski pamatotāk, gudrāk un lietderīgāk. Izdevums informēs arī par jaunākajiem atzinumiem veselības ekonomikas jomā, kā arī dažādiem veselības ekonomikas pētījumiem. Izdevuma mērķauditorija ir lēmumu pieņēmēji – Saeimas deputāti, valsts pārvaldes darbinieki, mediķi, politiķi u.c.