LVEA organizē diskusiju “Onkoloģisko pacientu veselības organizācijas efektivitāte un pakalpojumu pieejamība” šī gada 28.septembrī pl. 15.00 – 17.30 ES mājā Aspazijas bulvārī 28. Uz diskusiju aicināti ārstu profesionālo un pacientu organziāciju, Veselības ministrijas un valsts iestāžu pārstāvji. Diskusijas mērķis ir izvirzīt priekšlikumus onkoloģisko slimību efektīvākai ārstēšanai un pieejamo līdzekļu racionālam izlietojumam.

Diskusijas programma (pdf)