Lai efektīvāk izmantotu ierobežotos līdzekļus veselības jomā un uzlabotu kopējos sistēmas rezultātus,  LVEA rosina noteikt vērtībās balstītu veselības aprūpi (VBVA) par tālāko veselības sektora stratēģisko virzienu, kas vērsts uz pacientam un sabiedrībai būtisku rezultātu sasniegšanu un samaksu par ārstniecības pakalpojumu kvantitāti papildināt ar samaksu par rezultātu un kvalitāti. VBVA balstās uz visiem jau zināmajiem veselības aprūpes konceptiem – pierādījumos balstītu medicīnas pieeju, veselības ekonomikas principiem lēmumu pieņemšanā un izmaksu efektivitāti, veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmu, aprūpes intergrāciju, elektroniskiem pacientu ierakstiem un nozares digitālo transformāciju. Liekot to visu kopā, nonākam līdz VBVA. Ņemot vērā šī koncepta daudzslāņainību, dažādās valstīs panākumi VBVA ieviešanā ir ļoti atšķirīgi.

Lai šo daudzsološo modeli ieviestu arī mūsu valstī, pēc Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas ierosmes ir izveidota iniciatīvas darba grupa ar mērķi VBVA pieeju ieviest sirds un asinsvadu slimību grupā, kas jau daudzus gadus ir galvenais iedzīvotāju mirstības cēlonis mūsu valstī.

Iniciatīvas grupa  jau ir vienojusies par pilotprojekta uzsākšanu vairākām sirds un asisnavdu slimībām ar lielāko insultu un miokarda infarktu risku.

* Iniciatīvas darba grupas vērtībās balstītas veselības aprūpes pieejas ieviešanai sirds un asinsvadu slimību pacientu aprūpē dalībnieki:

  • Daiga Behmane, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas  vadītāja
  • Alina Dūdele, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas eksperte
  • Anda Ķīvīte – Urtāne,  RSU Sabiedrības veselības institūta direktore
  • Andris Skride, kardiologs, politiķis
  • Romualds Ražuks, LU Medicīnas fakultātes docētājs, politiķis
  • Kārlis Trušinskis, kardiologs
  • Ainis Dzalbs, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis
  • Inese Mauriņa, pacientu biedrības “Par sirdi” vadītāja
  • Elizabete Tērauda, Latvijas Jauno ārstu asociācijas pārstāve