Ilgtspējīgas finansēšanas sistēmai ir jābūt instrumentam, kā nodrošināt solidāri finansētas sistēmas izveidi atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajiem principiem. Tai ir jānodrošina veselības aprūpes mērķu realizācija, kas ir iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošana, vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana pakalpojumu saņemšanā un aizsardzība pret katastrofāliem izdevumiem veselības pasliktināšanās gadījumā, kā arī efektivitātes stimulēšana sistēmā. Jāturpina darbs pie VM piedāvātajiem modeļiem, lai tie atspoguļotu minēto mērķu sasniegšanas iespējas, kā arī fiskālos ieguvumus katrā no piedāvātajiem modeļiem.

Konceptuālais ziņojums ”Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu”