Biedrība „Latvijas Ekonometristu asociācija” (LEA) un biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (LVEA) rīko zinātniski praktisko semināru – diskusiju “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēc 2008. gada uzsāktajām reformām”.

Seminārs – diskusija notiks 2012. gada 8. oktobrī plkst. 16:00-18:00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

Darba programā:

1. Semināra – diskusijas atklāšana

Prof. Ludmila Bandeviča, biedrības LEA valdes priekšsēdētāja

2. Latvijas veselības aprūpes sistēmas rādītāji ES valstu kontekstā

Prof. Māris Baltiņš, bierības LVEA valdes priekšsēdētājs

3. Ieguldījumi Latvijas veselības aprūpē un to ietekme uz pakalpojumu sniedzēju sistēmu

MSc Alīna Dūdele, biedrības LVEA biedre

4. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Latvijā un citās ES valstīs. Ārstu apmeklētība Latvijā un to ietekmējošo sociālekonomisko faktoru analīze

Dr. oec. Irina Možajeva, biedrības LEA biedre

5. Reformu rezultāta veiktās izmaiņas veselības aprūpes sistēmā

MSc Daiga Behmane, biedrības LVEA valdes locekle

6. Diskusija par veselības aprūpes sistēmas efektivitāts novērtēšanas nepieciešamību 

Diskusiju vada: Viktors Jaksons, biedrības LVEA valdes loceklis prof. Jānis Vētra, biedrības „Veselības aprūpes vadības speciāistu asociācija” valdes priekšsēdētājs

Diskusijā piedalās: semināra – diskusijas dalīnieki

7. Semināra – diskusijas nobeigums

Prof. Māris Baltiņš, biedrības LVEA valdes priekšsēdētājs, MSc Daiga Behmane, biedrības LVEA valdes locekle

http://www.ekonometrija.lv

https://www.lvea.lv