28.martā notika projekta Piemērots darbam (Fit for Work) pētījuma prezentācija, kurā novērtēta muskulo-skeletālās sistēmas slimību (MSS) ietekme uz tautsaimniecību un sabiedrības veselību, kā arī šo slimību izmaksu ietekme uz sabiedrību kopumā, kas var sasniegt līdz pat 2% no IKP.

Projekta patrons Latvijā ir EP deputāts Kārlis Šadurskis. Pētījuma apspriešanā piedalījās tā sagatavotāji, The Work Foundation pārstāvji, veselības ministre Ingrīda Circene, Latvijas Reimatologu asociācijas prezidente  prof. Daina Andersone, pacientu organizāciju, t.sk. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pārstāvji, kā arī ārstu profesionālo asociāciju un citu institūciju pārstāvji. VEA pētījuma prezentācijā pārstāvēja un Fit for Work SAPRAŠANĀS MEMORANDA parakstīšanā piedalījās valdes locekle Daiga Behmane.

Tika nolemts izveidot darba grupu, kuras uzdevums ir izstrādāt Nacionālās MSS vadības programmu, lai izveidotu uz pierādījumiem balstītu, starpnozaru un izmaksu efektīvu pieeju šo slimību ārstēšanā.