Veselības ekonomikas asociācija 2012.gada 11.-13.aprīlī rīko apmācības kursu „Ievads farmakoekonomikā”.

Kursa mērķis ir pamatzināšanu un prasmju apguve uz pierādījumiem balstītas medicīnas principu piemērošanā un zāļu ekonomiskajā novērtēšanā. Kursa dalībnieki iepazīsies ar farmakoekonomikas metodēm  un uz reālu klīnisko pētījumu datu pamata apgūs šo metožu praktisko pielietošanu.

Kurss paredz intensīvu un interaktīvu zināšanu apguvi, sastāv no lekcijām, praktiskām nodarbībām un patstāvīgā darba gan individuāli, gan grupās.

Kurss notiek Rīgā,  Brīvības ielā 85, 2.stāva zālē.

 Vairāk informācijas par kursa programmu  un  maksu lūdzam skatīt kursa aprakstā. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz VEA e-pasta adresi (info@lvea.lv) līdz š.g.29.martam.