Klajā nācis Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas elektroniskā izdevuma Veselības Ekonomists jaunākais numurs. Šoreiz izdevums veltīts tam, kā panākt veselības reformas ilgtspēju, labākus ārstēšanas rezultātus un finanšu līdzekļu efektīvāku izlietojumu, īpaši onkoloģijas jomā.

Galvenie aplūkotie temati:

  • LVEA izstrādātie priekšlikumi veselības reformas turpmākai attīstībai;
  • Veselības tehnoloģiju novērtējums efektīvākai audzēju diagnostikai un ārstēšanai;
  • Zaļā koridora pilnveidošana – ko paredz dinamiskās novērošanas plāns.

VE_avize_A4_NR9_18.10 (pdf)