Veselības Ekonomists 2017. gada maijs/Nr.8

Klajā nācis Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas elektroniskā izdevuma Veselības Ekonomists jaunākais numurs. Šoreiz izdevums veltīts vīriešu veselības tematikai, īpaši akcentējot onkoloģiskās saslimšanas.

Veselības tehnoloģiju novērtējums ļautu ietaupīt miljoniem eiro

Lai veicinātu pacientu piekļuvi uz pierādījumiem balstītām efektīvām ārstēšanas metodēm par ilgtermiņā efektīvām izmaksām, tai skaitā zālēm, diagnostikai u.c., arī Latvijā veselības politikas veidotājiem ir jāievieš Eiropā un pasaulē tāds plaši pielietots efektīvs instruments kā veselības tehnoloģiju novērtēšana.

Veselības Ekonomists 2017. gada marts/Nr.7

Klajā nācis Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) elektroniskā izdevuma Veselības Ekonomists jaunākais numurs. Šoreiz veltīts veselības tehnoloģiju novērtēšanas (VTN) tematikai. Tas analizē, kāda ir VTN pieredze un piemērošanas prakse citur pasaulē, kādus ieguvumus tā sniedz, kā ar VTN ieviešanu sokas Latvijai un kādi ir šķēršļi jāpārvar, lai novērtēšanas sistēma sekmīgi darbotos.