Veselības Ekonomists 2016. gada augusts/Nr.6

Iznācis Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) elektroniskā izdevuma Veselības Ekonomists jaunākais numurs. Šoreiz tas veltīts kvalitātes jautājumiem ārstniecības iestāžu darbā, saistot šo tematu ar veselības jomā iecerētajām reformām....

LVEA rosina turpināt darbu pie finasēšanas modeļiem

Ilgtspējīgas finansēšanas sistēmai ir jābūt instrumentam, kā nodrošināt solidāri finansētas sistēmas izveidi atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajiem principiem. Tai ir jānodrošina veselības aprūpes mērķu realizācija, kas ir iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošana,...

LVEA biedru kopsapulce!

LVEA biedru kopsapulce notiek  š.g. 24.martā pl. 16.00 Brīvības ielā 85, 2.st. zālē. Darba kārtībā: 1.LVEA 2015.gada pārskata apstiprināšana; 2.Valdes atskaite par paveikto 2015.g. un plānotais 2016.g.; 3.Grozījumi LVEA Statūtos; 4.Citi jautājumi.   Daiga Behmane...