Veselības tehnoloģiju novērtējums ļautu ietaupīt miljoniem eiro

Lai veicinātu pacientu piekļuvi uz pierādījumiem balstītām efektīvām ārstēšanas metodēm par ilgtermiņā efektīvām izmaksām, tai skaitā zālēm, diagnostikai u.c., arī Latvijā veselības politikas veidotājiem ir jāievieš Eiropā un pasaulē tāds plaši pielietots efektīvs instruments kā veselības tehnoloģiju novērtēšana.

Veselības Ekonomists 2017. gada marts/Nr.7

Klajā nācis Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) elektroniskā izdevuma Veselības Ekonomists jaunākais numurs. Šoreiz veltīts veselības tehnoloģiju novērtēšanas (VTN) tematikai. Tas analizē, kāda ir VTN pieredze un piemērošanas prakse citur pasaulē, kādus ieguvumus tā sniedz, kā ar VTN ieviešanu sokas Latvijai un kādi ir šķēršļi jāpārvar, lai novērtēšanas sistēma sekmīgi darbotos.

Veselības Ekonomists 2016. gada augusts/Nr.6

Iznācis Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) elektroniskā izdevuma Veselības Ekonomists jaunākais numurs. Šoreiz tas veltīts kvalitātes jautājumiem ārstniecības iestāžu darbā, saistot šo tematu ar veselības jomā iecerētajām reformām....

LVEA rosina turpināt darbu pie finasēšanas modeļiem

Ilgtspējīgas finansēšanas sistēmai ir jābūt instrumentam, kā nodrošināt solidāri finansētas sistēmas izveidi atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajiem principiem. Tai ir jānodrošina veselības aprūpes mērķu realizācija, kas ir iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošana,...