Vienotas izpratnes un standarta trūkums ir viens no iemesliem, kas apgrūtina kvalitātes vadības principu ieviešanu Latvijas ārstniecības iestādēs. 2013.gadā Veselības inspekcijas pārbaudēs 56% gadījumu ārstniecības iestādēs nebija izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma vai arī sistēmā nebija ietverti nepieciešamie pasākumi, piemēram, regulāra sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontrole.
Lai veicinātu izpratni par kvalitātes nozīmi ārstniecības iestāžu darbā, Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) un Latvijas Kvalitātes biedrība 2.oktobrī plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātē rīko Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2014 pasniegšanas ceremoniju.
„Kvalitātes balvas pasniegšana ir unikāls pasākums Latvijas veselības aprūpes jomā, jo veselības aprūpes iestādes brīvprātīgi piesakās atklāti runāt par kvalitāti savā organizācijā, dalīties pieredzē ar citām organizācijām un atklāt kvalitātes sistēmu ārējam novērtējumam, apzinoties, ka jebkura sistēma ir pārveidojama un kvalitātes vadība ir nepārtraukts pilnveidošanas process,” uzsver Daiga Behmane, LVEA valdes priekšsēdētāja.
Balvu ieguvēji ir Latvijas ārstniecības iestādes, kuru darbība tiek vērtēta pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmas kritērijiem. Ārstniecības iestāžu darbība tiek vērtēta piecās jomās: vadības procesi un atbildība, darbinieku kompetence, pacientiem un darbiniekiem droša vide, pacientu klīniskā aprūpe, kvalitātes un drošības pilnveidošana. Kvalitātes balvas tiek piešķirtas piecās nominācijās: „Internā profila nodaļa”, „Ķirurģiskā profila nodaļa”, „Dzemdību nodaļa”, „Psihiatriskā profila nodaļa” un „Veselības centrs”.
Atklāt vērtēšanai savu kvalitātes sistēmu šogad pieteicās šādas ārstniecības iestādes: SIA „Rīgas veselības centrs”, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA „Veselības centrs 4”, RP SIA „Rīgas Dzemdību nams”, AS „Veselības centru apvienība”, RP SIA „Rīgas 1.slimnīca”, SIA „Vidzemes slimnīca”, VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, SIA „iVF Riga”.
„Kvalitātes balvas pasniegšana ir ļoti būtiska un sabiedriski nozīmīga iniciatīva. Tā aicina ārstniecības iestāžu vadību un ikvienu ārstniecības personu celt sava darba kvalitāti, veidot pacientiem un darbiniekiem drošu ārstniecības iestādes vidi, strādāt atbildīgi, pilnveidot darbinieku profesionālās kompetences un uzlabot pacientu aprūpi,” atzīst Veselības inspekcijas vadītājs Egils Harasimjuks.
„Ieviešot kvalitātes vadību, ārstniecības iestādē redzami vairāki būtiski ieguvumi – uzlabojas pacientu ārstniecības rezultāti, ikdienas darba kvalitāte, vadības un organizācijas kvalitāte, komunikācijas kultūra. Iestāde ir kļuvusi daudz vieglāk vadāma – darba process ir standartizēts, saprotamāks un vienkāršāk izpildāms, ir vieglāk attīstīt struktūrvienības, saprotami noteikt mērķus un kontrolēt to izpildi,” saka Māris Rēvalds, Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs. Viņa vadītās iestādes struktūrvienība Baltijas vēnu klīnika ir labāko vidū, kas pērn saņēma Latvijā pirmo Ārstniecības iestāžu kvalitātes balvu nominācijā „Ķirurģiskā profila nodaļa”.
Latvijā tikai tagad sākts darbs pie pacientu drošības un veselības iestāžu kvalitātes vadības analīzes, izmantojot starptautiski aprobētu programmu kritērijus un metodiku. Šādu programmu ieviešana katrā ārstniecības iestādē ir viens no veidiem, kā izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības ārstniecības iestādes kvalitātes vadības sistēmai.
Projekts tiek īstenots, sadarbojoties Latvijas Veselības ekonomikas asociācijai un Latvijas Kvalitātes biedrībai.
Vienlaikus ar Kvalitātes balvas pasniegšanu Rīgā risināsies vēl kāds nozīmīgs pasākums – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 2. – 3. oktobrī organizē nacionālo konferenci „Veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošana Latvijā”. Pasākums tiek rīkots, ņemot vērā sabiedrības, veselības aprūpes vadītāju un ārstniecības personu augošo interesi par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitātes novērtēšanu un pilnveidošanu.
Plašāka informācija par konferenci un pieteikšanās – http://medicinas-kvalitate.lv/
Kvalitātes balvas pasniegšana un konference notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a.
Daiga Behmane, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijai valdes priekšsēdētāja
Kontakti: Dace Plato, SIA Baltic Communication Partners
tel. 26101 986, dace.plato@bcp.lv

Kvalitātes balvas pasākumu atbalsta:

siffarochedoctus gulbis