Biedrība “Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” izstrādājusi Individuālā budžeta modeļa (IBM) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem metodiku un veikusi izstrādātās metodikas izmēģinājuma projekta rezultātu novērtēšanu. Projekts īstenots ar  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma. IBM modelis aptver pakalpojumus 3 jomās:

  1. Ģimenes atbalsta spēju stiprināšana;
  2. Pakalpojumi bērnam zaudētās funkcijas kompensēšanai;
  3. Bērna funkcionēšanas spēju uzturēšana un attīstīšana.

Detalzēts projekta apraksts (PDF) 
Saite uz projektu LM mājas lapā