Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācija medijiem

2013. gada 3. aprīlī, Rīgā

Aicina pieteikties Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvai

Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (turpmāk tekstā – biedrība) 2012.-2013.gadā īsteno projektu „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116). Projekta mērķis – pielāgot Visaptverošas kvalitātes vadības modeli ieviešanai Latvijas ārstniecības iestādēs, lai sekmētu sabiedrības līdzekļu racionālu un izmaksu efektīvu izlietojumu sabiedrības veselības mērķu realizācijai.

Projekta ietvaros izstrādātie pacientu drošības un kvalitātes vadības novērtēšanas kritēriji un metodika balstās uz starptautiski aprobētu programmu, kas ļauj ārstniecības iestādēm ieviest visaptverošu kvalitātes un drošības vadības modeli. Minētā modeļa ieviešana ir viens no veidiem, kā izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības ārstniecības iestādes kvalitātes vadības sistēmai. Projektā izveidotā darba grupa veikusi pēc brīvprātības principa iesaistīto ārstniecības iestāžu pašnovērtēšanu un novērtēšanas metodikas verificēšanu.

Projektā paredzētā aktivitāte – Ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas izcīņa – balstās uz minētajiem novērtēšanas kritērijiem un metodiku. Balvas izcīņa paredzēta piecās nominācijās:

  •       Internās medicīnas profila nodaļa
  •       Ķirurģijas profila nodaļa
  •       Dzemdību nodaļa
  •       Psihiatrijas profila nodaļa
  •      Veselības centrs

Š.g. 5.aprīlī ārstniecības iestādes saņems pieteikuma un pašnovērtējuma veidlapas, pieteikties līdzdalībai balvas izcīņā būs iespējams līdz 16.aprīlim, darba grupas sanāksme ar pieteikušos ārstniecības iestāžu pārstāvju līdzdalību novērtēšanas metodikas apmācībai notiks aprīļa beigās.

Biedrība aicina iepazīties ar pievienotajiem veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības novērtēšanas kritērijiem un metodiku. Vairāk informācijas par projektu LVEA mājas lapā internetā www.lvea.lv sadaļā „Projekti”.

 

Informāciju sagatavoja:

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija, www.lvea.lv, info@lvea.lv