Ceturtdien, 16. februārī no plkst. 15.00 līdz 17.00, viesnīcā Monica Centrum Hotels notiks Veselības ekonomikas asociācijas paplašinātā valdes sēde – diskusija.

Diskusijā piedalīsies asociācijas valdes priekšsēdētājs profesors Māris Baltiņš, valdes locekļi un citi nozaru speciālisti. Uz diskusiju aicināti akadēmiķe Raita Karnīte, profesors Ģirts Briģis, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis u.c. Veselības un ekonomikas nozaru profesionāļi runās par veselības aprūpes kā tautsaimniecības nozares attīstību, tās vietu valsts ekonomiskās attīstības stratēģijā, kā arī par nozares efektivitātes paaugstināšanas iespējām.

VEA mērķis ir veicināt veselības ekonomikas zinātnes un metožu pielietojumu praksē, lai sekmētu sabiedrības un veselības resursu pamatotu, taisnīgu un efektīvu izmatošanu un attīstītu uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes sistēmas darbību.

Veseli un aktīvi iedzīvotāji būtiski sekmē ekonomikas ražīgumu un valsts konkurētspēju. Turklāt veselības aprūpes sektoram ir nozīmīga loma zinātnes un tehnoloģiju attīstībā, darbaspēka profesionālo iemaņu paaugstināšanā un jaunu darba vietu radīšanā, jo veselības nozarē ES ir nodarbināti 10% kvalificētā darbaspēka. Ņemot vērā ekonomiskās krīzes radītās sekas, sociāli ekonomiskos un demogrāfiskos procesus, veselības aprūpei paredzēta nozīmīga vieta Eiropas ekonomiskās attīstības stratēģijā Europe 2020.

Viesnīca Monica Centrum Hotels atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 21. Diskusija notiks zālē Aurora, 1. stāvā.

Laipni aicinām piedalīties diskusijā! Lūdzam par savu ierašanos informēt iepriekš pa e-pastu info@lvea.lv.

Papildus informācija:
Ance Krieviņa
Tel.: 26559615. E-pasts: info@lvea.lv.