Ieguldījums Tavā nākotnē!

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) aicina ārstniecības iestādes un veselības aprūpes jomas nevalstiskās organizācijas piedalīties inovatīva instrumenta  „Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balva” izstrādē un ieviešanā.

Instrumenta izstrādes gaitā tiek plānots izstrādāt ārstniecības organizāciju snieguma pašnovērtējuma metodiku un ekspertu novērtējuma metodiku. 2013. gada pavasarī ārstniecības organizācijas tiks uzaicinātas iesaistīties sava snieguma novērtējumā, pielietojot izstrādāto instrumentu. Pēc novērtējuma rezultātiem kompetenta ekspertu žūrija noteiks pirmos kvalitātes balvas ieguvējus vairākās nominācijās (slimnīca, ambulatorais centrs utt.).

Visi projekta gaitā izstrādātie metodiskie materiāli tiks publicēti LVEA mājas lapā.           

Semināra norises vieta: Rīgā, Bruņinieku ielā 5, Rīgas 1.slimnīcas konferenču zāle

Datums: 2012. gada 30. oktobris

Laiks: 9:00 – 17:00

Savu dalību seminārā, norādot darba grupas nosaukumu un pārstāvēto organizāciju, lūdzam pieteikt uz e-pastu info@lvea.lv  līdz š.g. 29.oktobrim.

Papildu informācija: info@lvea.lv

Seminārs tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana  līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) 2.aktivitātes „Seminārs par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un Visaptverošās kvalitātes vadības modeļa (VKVM) lomu veselības aprūpē” ietvaros.

Semināra telpās tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Dalības pieteikumā lūdzam norādīt, ja personai ir nepieciešami atbalsta pasākumi dalībai seminārā.

Semināra programma un pieteikuma veidlapa dalībai pieejama šeit: dienas_kartiba_pieteikums