Par asociāciju

LVEA mērķis ir veicināt veselības ekonomikas zinātnes un metožu pielietojumu praksē, lai sekmētu sabiedrības un veselības resursu pamatotu, taisnīgu un efektīvu izmatošanu un attīstītu uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes sistēmas darbību.

LVEA realizē mērķi, skatot sabiedrības veselību kopsakarībās un veidojot starpdisciplināru pieeju sabiedrības veselības problēmu risināšanā, balstītu uz kvalitātes, izmaksu efektivitātes un pēctecības nodrošināšanu visos veselības aprūpes līmeņos un atbilstoši sabiedrības un pacientu interesēm.

LVEA skata veselības aprūpes sistēmu kā valsts ekonomiskās izaugsmes potenciālu, tautsaimniecības attīstības neatņemamu sastāvdaļu un multisektorālu sadarbību.

LVEA darbības principi ir analizēt situāciju, realizēt izpētes projektus un paust viedokli par aktuāliem sabiedrības veselības jautājumiem.

LVEA rada platformu domu apmaiņai, labas prakses un zināšanu popularizēšanai.