Projekts ” Insulta izmaksu ekonomiskais novērtējums”

LVEA 2014.- 2015.gadā veica insultu ekonomisko novērtējumu, kur secināts, ka Latvijā jaunu 10000 insultu kopējās izmaksas ir ap 70 miljoniem eiro gadā, no kuriem tikai 37% sedz veselības aprūpes budžets, 30% ir pašu pacientu izdevumi, 32 % ir sociālās sistēmas...