LVEA veiksmīgi realizē Individuālā budžeta metodikas (IBM) ieviešanu un aprobāciju sociālo pakalpojumu saņemšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ESF projekta ietvaros. Vairāk ziņojumā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

https://lvea.lv/wp-content/uploads/2021/08/4_nodevums_2020.pdf