Veselības ekonomikas asociācijas (VEA) un Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas (LVAVSA) valdes ar pieaicinātiem ekspertiem š.g. 8.jūnijā apspriedīs Veselības ministrijas sagatavoto dokumentu „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvietojuma plāns līdz 2018. gadam – diskusiju dokuments”.

Apspriedes mērķis ir vienoties par nepieciešamo rīcību, lai vistuvākajā laikā  izstrādātu  pamatotu, uz pierādījumiem  balstītu un pašreizējai situācijai veselības aprūpē  atbilstošu kvalitatīvu dokumentu „Valsts veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns”.

Ilgi gaidītais „Valsts veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns” ir  viens no būtiskākajiem dokumentiem veselības aprūpē, kam jānosaka ne tikai pakalpojumu sniedzēju izvietojums, bet arī jānodrošina pamats veselības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai, tajā skaitā valsts, pašvaldību un privāto investīciju līdzekļu sabalansēšanai pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai.

 

Priekšlikumi tiks nosūtīti Veselības ministrijai un publicēti VEA mājas lapā www.lvea.lv