HIV Latvijā joprojām turpina savu “uzvaras gājienu” – ap 3300 HIV inficēto zina savu statusu, bet netiek ārstēti un turpina izplatīt infekciju. Saslimušo ir aptuveni divas reizes vairāk, kuri pat nenojauš par slimības esamību. Latvijā jau vairāk nekā 80 bērni dzimuši ar HIV infekciju, kas to pārmantojuši no savām māmiņām, kuras nav saņēmušas pareizu ārstēšanu.

Vairākus gadus Latvijā nebija valsts līmeņa politikas plānošanas dokumenta HIV infekcijas izplatības mazināšanai. 2017.gadā tika pieņemts rīcības plāns HIV, hepatītu un STI infekcijas slimību ierobežošanai, tomēr konkrētas, uz rezultātu sasniegšanu vērstas darbības joprojām trūkst.

UNAIDS mērķis 90-90-90 paredz līdz 2020. gadam ierobežot infekciju: 90% no HIV pacientiem būtu diagnosticēti, 90% no tiem saņemtu ārstēšanu, 90% no tiem ārstēšana būtu efektīva.

Latvijā termiņš un tiešie atbildīgie par UNAIDS mērķa sasniegšanu nav definēti. Pasākumi, lai apturētu HIV/AIDS epidēmiju, šobrīd acīmredzami ir nepietiekami: Latvijā tikai 50% no HIV inficētajām personām zina savu HIV statusu, no tām 35% saņem ārstēšanu, un no tām – 64% ārstēšana ir efektīva (LVEA aprēķini).

Baltijas HIV asociācija rosina

  • jāatceļ pastāvošie terapijas uzsākšanas  ierobežojumi (500 CD4), lai zāles būtu pieejamas visiem HIV pacientiem.
  • jāuzlabo infektologu pieejamība Latvijas Infektoloģijas centrā  vai reģionos un jāveido sistēma individuālai pacientu uzrunāšanai, informējot par ārstēšanās pieejamību un pieraksta laiku pie infektologa.
  • jāpalielina HIV profilakses kabinetu loma HIV diagnostikā un ārstēšanas pieejamības veicināšanā, nosūtot cilvēkus ar pozitīvu HIV eksprestestu uz ārstniecības iestādi, nodrošinot bezmaksas diagnozes apstiprināšanu un tiešu pieejamību pie infektologa.

Vairāk informācijas: http://balthiv.com/noderiga-informacija/infogrammas/jauno-hiv-gadijumu-skaits-turpina-pieaugt