RSU Zinātniskajā konferencē (2021) prezentēts pētījums (Dūdele, Behmane, Baumanis, 2021), kurā  apkopota informācija par gada laikā ārstēto insulta pacientu ārstēšanas rezultātiem. Latvijas slimnīcās. 2019. gadā 5077 išēmiskā insulta pacienti tika uzņemti 21 Latvijas ārstniecības iestādē, no kurām 13,8% nepārstāvēja insulta vienību. Mirstība slimnīcās bez insulta vienības ir 1,38 reizes augstāka un svārstās no 16,5% līdz 66,7%, bet slimnīcās ar insulta vienību – no 16% līdz 38,9%. Trombolīzes terapija tika veikta 24% pacientu, kuri tika uzņemti slimnīcās bez insulta vienības, un 47% pacientu insulta vienībās. 23% pacientu tika veikta perkutāna transluminālā angioplastika, bet 11% pacientu, kas uzņemti insulta nodaļās,-intraarteriāla embolizācija. Dati liecina, ka išēmiska insulta pacienti, kas uzņemti slimnīcās bez insulta vienībām, nesaņem atbilstošu ārstēšanu un viņiem ir ievērojami augstāks 30 dienu mirstības risks. Lai uzlabotu išēmiskā insulta ārstēšanas kvalitāti un samazinātu 30 dienu mirstības rādītājus, ārstēšana jāsniedz tikai slimnīcās ar insulta vienībām, un izmantotā ārstēšana ir jāpastiprina. 

https://science.rsu.lv/en/publications/improving-quality-of-ischemic-stroke-patients-requires-substantia