Projekta „Piemērots darbam” ietvaros, ko Latvijā vada LVEA valdes locekle Daiga Behmane, nepilna gada laikā ir paveikts daudz. To apliecināja prezentācijas un diskusijas, kas izskanēja seminārā – diskusijā „Darbaspēju saglabāšana – politiska, sociāla un medicīniska atbildība. Vai spējam to uzņemties?” 2012. gada 12. oktobrī – Pasaules artrīta dienā.

Pasākumā piedalījās gan projekta darba grupu dalībnieki, gan uzaicinātie viesi – mediķi, Veselības ministrijas un to institūciju pārstāvji, NVO, kā arī dažādu jomu eksperti. Šis pasākums ir uzskatāms par paveikto darbu apkopojumu.

Neliels video ar ieskatu seminārā: http://www.youtube.com/watch?v=XloBoF-8XSQ

Nākamajā gadā projekta galvenais mērķis ir pabeigt Nacionālā MSS slimību vadības plāna izstrādi, lai:

– aktualizētu muskulo-skeletālās sistēmas slimību (MSS) slimību slogu Latvijā

– mazinātu MSS slimību izraisīto invaliditāti Latvijā;

– mazinātu MSS slimību izraisīto darba nespējas dienu skaitu.

Lai sasniegtu mērķus,  galvenie darba uzdevumi ir šādi:

– izstrādāt pacientu plūsmas shēmu  reintegrācijai  darba tirgū;

– papildināt pacientu plūsmas shēmas ar rehabilitācijas sadaļu;

– izstrādāt konkrētus ieteikumus pacientu plūsmas shēmas mērķu veiksmīgai sasniegšanai;

– veikt aprēķiņus par MSS slimību radīto ekonomisko ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību;

– darba grupu priekšlikumu  integrācija  vienotajā Nacionālajā MSS slimību vadības plānā.