Ap 70 % Eiropas iedzīvotāju vēlas aktīvāku Eiropas Komisijas iesaisti veselības sektora attīstības koordinācijā, liecina nesenā Eurobarameter aptauja.

Lai arī veselības nozares politika un uzraudzība ir katras dalībvalsts atbildība, Eiropas pilsoniskā sabiedrība saskata nepieciešamību pēc lielākas politikas un stratēģisko risinājumu  koordinācijas.  Veselības aprūpe kļūst arvien globālāka pateicoties   iedzīvotāju mobilitātei, e-veselības risinājumiem, tele-medicīnai un citiem jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas prasa arī jaunas pieejas veselības sektora stratēģiskajā vadībā. Pacienti vēlas, lai veselības aprūpe no slimnīcu un institūciju orientētas mainītos uz pacientu centrētu un to reālajām vajadzībām atbilstošu efektīvu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Eiropas Pacientu Forums kopā ar citām 38 organizācijām šī gada jūnijā parakstījušas atklātu vēstuli EK prezidentam Žanam Klodam Junkeram ar ierosinājumu aktīvāk iesaistīties iedzīvotāju veselības problēmu risināšanā. Eiropas Komisijas ciešāka stratēģiskā iesaiste varētu sekmēt efektīvākus un mūsdienīgākus risinājumus  Latvijas veselības nozarē.  

http://www.ecco-org.eu/Global/News/Latest-News/2017/06/ECCO-and-partners-call-on-Juncker-to-healthupeurope