Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) un Latvijas Kvalitātes biedrība ceturtdien, 2.oktobrī, jau otro gadu pasniedza kvalitātes balvas ārstniecības iestādēm, godinot labākās piecās nominācijās.
VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” šogad balvu saņēma veselās divās nominācijās – nominācijā „Ķirurģiskā profila nodaļa” par labāko atzīta slimnīcas 3.aprūpes nodaļa, bet nominācijā „Internā profila nodaļa” – 6.aprūpes nodaļa.
Nominācijā „Dzemdību nodaļa” balvu jau otro gadu pēc kārtas saņēma Rīgas Dzemdību nams, nominācijā „Psihiatriskā profila nodaļa” – VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā nodaļa „Ainaži”, savukārt nominācijā „Veselības centrs” par labāko atzīta SIA „iVF Riga” Ginekoloģiskās aprūpes klīnika.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad būtiski pieaudzis ārstniecības iestāžu vērtējums, kas norāda uz iestāžu lielāku ieguldījumu kvalitātes celšanā, uzsver Daiga Behmane, LVEA valdes priekšsēdētāja. Kopumā iestādes tika vērtētas pēc 50 starptautiskiem kvalitātes kritērijiem piecās jomās: vadības procesi un atbildība, darbinieku kompetence, pacientiem un darbiniekiem droša vide, pacientu klīniskā aprūpe, kvalitātes un drošības pilnveidošana. Šogad vidējais vērtējums audzis līdz 2,4 no 3, kas ir maksimālais.
„Tā kā ārstniecības iestādes savas darbības izvērtējumam piesakās brīvprātīgi, tas norāda uz konkrēto iestāžu uzdrīkstēšanos un gatavību tikt izvērtētām pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmas kritērijiem, uz to konkurētspēju, kā arī vēlmi augt un celt sava darba kvalitāti,” atzīst Egils Harasimjuks, Veselības inspekcijas vadītājs.
„Nākamgad Kvalitātes balva varētu tikt piešķirta vēl vairākās nominācijās, tādejādi paplašinot ārstniecības iestāžu loku, kas rūpējas par kvalitātes celšanu mūsu valstī,” uzsver D.Behmane.
Projekts tiek īstenots, sadarbojoties LVEA un Latvijas Kvalitātes biedrībai.

Daiga Behmane, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijai valdes priekšsēdētāja
Kvalitātes balvas pasākumu atbalsta:

siffarochedoctus   gulbis