Publikācija „Healthcare financing reform in Latvia: Switching from social health insurance to NHS and back?” (autori – Dr.Uldis Mitenbergs, RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, LVEA; prof.Ģirts Briģis, RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra; Wilm Quentin, BTU Veselības aprūpes vadības katedra, Eiropas Observatorija veselības sistēmu un politikas jautājumos), Health Policy 118 (2014) 147–152.

 
Publikācija pieejama šeit: Mitenbergs et al_Health Care Financing_HealthPolicy_118_2014